Onder de vlag van de stichting opereren ongeveer 150 vrijwilligers, die actief zijn in een aantal groepen.

Zij richten zich respectievelijk op:

• Natuur- en milieueducatie voor basisscholen
• Educatie in schoolmoestuinen
• Excursies in de Lingewaardse natuur
• Begeleiden van stagiaires in “groene” opleidingen (MBO / HBO)
• Landschapsmodellering door het planten van bomen, vlechten van hagen en knotten van wilgen
• Inventarisatie van vogels
• Bouwen/plaatsen van nest- en insectenkasten
• Het ontvangen van gasten in de gebouwen
• Beheer van onze gebouwen (het Dijkmagazijn en de Veldschuur)

Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de Boomplantdag en deelname aan overleg over ontwikkelingen in het landschap en verwante ruimtelijke ontwikkelingen.