3. Bemmelse Waard:

Lingewaard Natuurlijk is betrokken bij de natuurontwikkeling in de Bemmelse Waard en is deelnemer van de stuurgroep Bemmelse Waard. We denken mee over inrichting en beheer van de Bemmelse Waard. De ontwikkeling is nog niet afgerond. De komende maanden zal er volop gewerkt worden in de Bemmelse Waard.

Gebied rond oude zandinstallatie

Het gebied rondom de oude zandinstallatie wordt dit najaar aangepast. De bomen zijn inmiddels verwijderd. De klei wordt afgegraven. Daarna wordt het opnieuw ingericht. De inrichting van het gebied wordt nog aangepast. Daarbij zal rekening gehouden worden met behoud van de berkenopstand op het oude installatie terrein, de aanwezigheid van een dassenburcht en een beverburcht. Na de kleiafgraving en de herinrichting zal op deze plek ook nog een tijdje zand gewonnen worden.

Kappen bomen t.b.v. weidevogelgebied Ambtswaard

De nieuwe natuur ontwikkelt zich. Ook de weidevogels ontdekken de Bemmelse Waard opnieuw. 

In de Ambtswaard zijn in het afgelopen broedseizoen meer overlevende jongen waargenomen dan vorig jaar. Naast de bekende weidevogels zijn nu ook de gele kwikstaart, veldleeuwerik, kleine plevier en graspieper weer waargenomen. Het uiteindelijke doel van het weidevogelbeheer is het terugkrijgen van levensvatbare populaties. Omdat het gebied niet open genoeg is worden nog te veel jonge vogels prooi van roofvogels als de buizerd. Daarom worden aan aantal bomen aan de noordkant van de Ambtswaard gerooid en zal een deel van het bosje ten oosten van het gemaaltje worden gekapt. Daarna kunnen de weidevolgels de roofvogels van verder zien aankomen en hebben ze voldoende tijd om hun jonkies in veiligheid te brengen.

Overige werkzaamheden 

• Aanleg van een vlonderpad. Dit vlonderpad verbindt de struinroute aan de zuidkant van de waterplas met de ambtswaard. Het struinpad wordt tijdens het broedseizoen afgesloten en er is een aanlijnverplichting voor honden, die overigens voor de gehele Bemmelse polder geldt
• De uiterwaarden aan de rechterhand, als je vanaf Bemmel de polder inloopt, worden deels fauna-en kruidenrijk grasland. Dit wordt gerealiseerd door een verschralend beheer. Ook zijn daar nattere plekken en een flauw talud richting het ooibos gepland.
• Aanleg van struinpaden en een ruiterpad.
• Er wordt nagedacht over een nieuwe bestemming voor het oude gemaal aan de defensiedijk.

Nieuwsbrief BemmelseWaard najaar 2018.pdf