Samenvatting, conclusies en bevindingen van onze stagiaires. 

Ingrid Hubers en Gijsje Goedhart zijn stagiaires eerste leerjaar van de lerarenopleiding, richting communicatie. Zij hebben onderzoek gedaan bij Stichting Lingewaard Natuurlijk. 

In een korte samenvatting wordt het doel van hun onderzoek en hun ervaringen weergegeven.

Ingrid Hubers heeft een kwalitatief onderzoek gedaan naar de achteruitgang van de patrijspopulatie sinds 1980. Daarnaast heeft zij bekeken welke maatregelen nodig zijn om de toename van de patrijspopulatie te bevorderen. 

Gijsje Goedhart heeft zich van augustus 2017 tot januari 2018 beziggehouden met het vrijwilligersbeleid bij Stichting Lingewaard Natuurlijk. Daarvoor heeft zij een enquête gemaakt voor NME gidsen en een interview met onze webmaster.

Op 22 januari hebben zijn hun bevindingen gepresenteerd aan het bestuur van Stichting Lingewaard Natuurlijk en andere belangstellende vrijwilligers.

Op de foto Gijsje Goedhart en Ingrid Hubers met hun stagebegeleider Ewoud Storm.

Ingrid Hubers heeft een kwalitatief onderzoek gedaan naar de achteruitgang van de patrijspopulatie sinds 1980. Daarnaast heeft zij bekeken welke maatregelen nodig zijn om de toename van de patrijspopulatie te bevorderen. 

De achteruitgang van de patrijspopulatie heeft vooral te maken met de kuikensterfte. Een aantal redenen zijn: de toename van natuurlijke vijanden zoals bijvoorbeeld de havik, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, minder akkerranden en heggen, te weinig variatie in gewassen. 

De patrijspopulatie kan bevorderd worden door: meer akkerland, bestrijdingsmiddelen beperken, akkerblokken met een dichte ruige vegetatie van minstens 20 meter breed, waarvan een gedeelte nestplek kan zijn en het andere gedeelte voedselbron, meer heggen.  

Gijsje Goedhart heeft zich van augustus 2017 tot januari 2018 beziggehouden met het vrijwilligersbeleid bij Stichting Lingewaard Natuurlijk. Daarvoor heeft zij een enquête gemaakt voor NME gidsen en een interview met onze webmaster.

Van de coördinatoren is 50% meer dan 1 jaar vrijwilliger. Van de NME gidsen is 100% meer dan 1 jaar vrijwilliger. De centrale vraag was: Wie is die vrijwilliger en wat is er nodig om die vrijwilliger te behouden?

De leeftijd van onze vrijwilligers is nu van 40 jaar tot 70/80. Voor de toekomst zijn meer vrijwilligers van 30/40 jaar gewenst. Wat kunnen we doen om meer vrijwilligers te bereiken? 
Blijven doen wat we al doen:
- Dus informatie delen via de website, facebook en stands op informatiemarkten, plaatsen van artikelen in kranten.
- Andere organisaties op de hoogte brengen van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld Park Lingezegen. 

Meer doen:
- Meer artikelen plaatsen op de website, in kranten.
- Via mond op mond reclame aandacht vragen.
- Meer promotiemateriaal maken specifiek vanuit de verschillende werkgroepen en dit via het bestuur aanbieden.
- Berichten op facebook intensiveren, zeker 1 tot 2 keer per maand. 

Wat kunnen we doen om meer vrijwilligers te behouden? 
- Zorgen dat de vrijwilliger een klik blijft houden met de natuur en de natuur gerelateerde taak.
- Evaluatie over de werkzaamheden plaats laten vinden, bijvoorbeeld 1 keer per jaar.
- Bedankje regelen voor de inzet.