Nieuwsbrief inrichting Bemmelse Waard februari 2018


Door de stuurgroep Bemmelse Waard is er een nieuwsbrief over de inrichting van de Bemmelse Waard uitgebracht.
Stichting Lingewaard Natuurlijk is een van de deelnemers aan deze stuurgroep.

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen  over onder andere:

- de vergunningprocedures die afgerond zijn;
- de voorbereidingen voor het afgraven van de bovengrond en de klei;
- de werkzaamheden voor de inrichting, die medio 2018 gaan starten.
Met de kap van bomen is begonnen t.b.v. het vergroten en verbinden van de plassen. Ook zal er nog gesnoeid en gekapt worden aan de randen van de Ambtswaard, omdat het gebied omgevormd wordt van agrarisch gebied naar weidevogelgrasland;
- de plannen om de natuurwaarden van de Bemmelse Waard te verfilmen en op te nemen in www.dwaalfilm.eu;
- de ontwikkeling van het aantal weidevogels in het gebied;
- de wachttorens van Maurits van Nassau;
- en nog meer.

In de nieuwsbrief is een kaartje van het Inrichtingsplan van de Bemmelse Waard opgenomen.

De nieuwsbrief is hier te vinden.