Verslag Boomfeestdag 14 maart 2018

Sandra Bak volgt de IVN gidsencursus en hoopt in de toekomst natuurgids te worden voor Stichting Lingewaard Natuurlijk.
In het kader van deze gidsencursus heeft zij een verslag geschreven over de Boomplantdag.

Boomfeestdag

Op woensdag 14 maart 2018 was er voor de boomfeestdag in Lingewaard een prachtig plekje gevonden in Bemmel vlakbij Park Lingezegen langs de A15. De kruising van de Plakselaan en Groenestraat werd aangekleed met vlaggen en een standje voor de nodige versnaperingen. Voor de boomfeestdag werd er door ongeveer 260 leerlingen uit groep 7 en 8 van diverse scholen uit Gendt, Huissen en Bemmel een lange haag geplant. Er werd over een lengte van 1.100 meter ongeveer 4.500 diverse struiken geplant waaronder meidoorns, sleedoorns en boerenjasmijn. Elke school werd opgedeeld in twee groepen waarbij de ene groep eerst ging planten, de andere groep mee fietste voor een excursie in het mooie Park Lingezegen waarna er na een korte pauze werd gewisseld tussen de groepen. De geplante haag vormt de natuurlijk omheining van de natuurzone Bemmel. Meer aanplant komt later dit jaar, in navolging van de werkzaamheden aan de A15. 

Doortrekken van de A15 naar de A12

Bij de voorbereidingen van het doortrekken van de snelweg van knooppunt Ressen naar de A12 bij Zevenaar, is er in maart dit jaar heel wat bijzonders gevonden. Archeologen grepen de kans om eens een kijkje te nemen in de bodem en dit leverde een compleet Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw na Christus op en dat op slechts 50 cm diep onder een akker. Op donderdag 8 maart zijn de vondsten voor het eerst gepresenteerd: vier complete turfstenen askisten en grafgiften. Erg bijzonder want het is voor het eerst dat er in Nederland zoveel askisten op één plek zijn aangetroffen, in totaal vonden ze 48 graven. De grafgiften die gevonden waren zijn o.a. aardewerken serviesgoed, kledingspelden, haarnaalden en spiegels maar ook zijn er glazen flessen gevonden, waaronder een parfumflesje met zelfs nog inhoud. 

Park Lingezegen breidt uit

Voor Park Lingezegen komt er door de verandering bij de A15 ook een mogelijkheid de natuurzone tussen de A15 en de Betuwelijn aan te pakken. Het is een zone van ongeveer 15 hectare, waarvan 3 hectare rietveld. Het rietveld met de naam: De Rietzanger is een ecologische stapsteen. Het is te vergelijken met een grote parkeerplaats voor allerlei dieren en planten. Voor sommige dieren en planten biedt deze stapsteen een compleet leefgebied, voor anderen slechts een tussenstop om daarna weer verder te trekken. Naast het rietveld is er een bloemrijk grasland, een bosplantsoen en een voedselbos in wording. Voordat het voedselbos er komt, wordt hennep ingezaaid omdat dit heel goed is voor de bodem. Hennepvezels hebben toepassingen in allerlei soorten producten, te denken aan bouwmaterialen, kleding en als ruwvoer voor de veeteelt. Het bloemrijke grasland zal met groepen van bomen en struiken worden bekleed. De boomsoorten zijn eiken en haagbeuken en de struiksoorten zijn de sleedoorn, hazelaar en kornoelje. Ook zal het landschap aansluiting vinden met het bestaande Betuwse landschap en het omliggende Park Lingezegen door een laan met eiken, een boomgaard met diverse fruitsoorten en gemengde hagen. 

Over de geluidswal, genaamd de Parkwal, komt straks een snelfietspad dat aansluit op het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. Ook komen er wandelpaden die weer aansluiten op het wandelpadennet van Park Lingezegen. Aan de voet van de wal ligt een watergang die aansluit op de Bemmelse Zeeg. In het ontwerp zijn er meerdere bruggen en duikers opgenomen, zodat fietsers en voetgangers ongehinderd door het gebied kunnen komen. 

Ook komen er een aantal speelvoorzieningen en een bijzondere trap in het ontwerp van de nieuwe geluidswal. De Parkwal wil naast de wandelroutes houten speelobjecten plaatsen en bij het water wordt een steiger en picknickbanken geplaatst. De trap, die in het midden van de wal geplaatst gaat worden, is een aansluiting van de wandelroute aan de onderzijde van de wal naar de bovenzijde. Bovenop de trap wordt een zichtlijn gecreëerd naar de kerktoren van Bemmel. Er wordt ook nagedacht over de verlichting, die alleen op plaatsen waar het echt nodig is wordt aangebracht namelijk op de 4 kruispunten van het fietspad.

Uitbreiding van groen

Als directe buur van de A15 ben ik erg blij met de plannen van de Parkwal. Begrijp me niet verkeerd, ook ik zie liever minder asfalt maar deze A15-A12 plannen zijn al een voldongen feit. De huidige geluidswal voldoet al jaren niet meer door het steeds drukker wordende verkeer op de snelweg. 

Met de uitbreiding van het natuurgebied en aansluiting op Park Lingezegen denk ik dat het een mooi gebied gaat worden voor zowel fietsers als wandelaars die zo van het ene gebied naar het andere kunnen komen. De omgeving wordt zo steeds groener, wat voor de planten en dieren in het gebied een erg positieve ontwikkeling is. Het is nog even wachten tot alle plannen zijn uitgevoerd, de eerste 6 hectare worden al in 2018 aangelegd de overige 5 hectare volgen bij het doortrekken van de A15. 

-Sandra Bak