Weidevogels zijn typerend voor het Nederlandse landschap.

Toch hebben de weidevogels het moeilijk: afname van geschikt leefgebied is hierbij het voornaamste knelpunt.

In de Ambtswaard hebben we graslanden die geschikt zijn voor deze weidevogels. De boeren in dit gebied zijn hier merendeels verdwenen omdat het gebied vaak in het voorjaar nog erg nat is. Weidevogels, zoals de Kievit, Gele Kwikstaart, Graspieper, Veldleeuwerik en Tureluur kunnen hier broeden. Het broedseizoen start officieel op 15 maart, maar met wat mooie dagen in februari is het eerste Kievitsei al gevonden op 28 februari in Friesland. Ondanks alle inspanningen van verschillende organisaties, vallen veel jonge weidevogels vaak ten prooi aan predatoren. Door het gebied opener te maken zijn er minder plekken waar deze predatoren zich schuil kunnen houden. Ook wordt er geprobeerd de vogels een rustig plekje te geven om te broeden, door het af te bakenen met schrikdraad.
Je kunt in dit gebied mooi fietsen en wandelen en van een afstand de vogels bekijken. Tussen de weidevogels en ganzen kun je zo ineens een zeldzame roodhalsgans treffen! Het struinpad dat langs de Ambtswaard loopt wordt tijdens het broedseizoen tijdelijk afgesloten en er is een aanlijnverplichting voor honden. Helaas denken hondeneigenaren dat het een mooi grasveld is waar hun hond overheen kan rennen. Dus, beste hondeneigenaren: houdt uw hond aan de lijn en geef de weidevogels rust om te broeden, ze hebben het al zo moeilijk.

-Sandra Bak namens Stichting Lingewaard Natuurlijk (Foto: Tomas Hekkers)