Stichting Lingewaard Natuurlijk gaat de komende maanden met vrijwilligers alle landschapselementen inventariseren. Voor dit landschapsinventarisatieproject zijn uit alle kernen van Lingewaard, de afgelopen maanden meer dan 20 vrijwilligers getraind door Landschapsbeheer Gelderland.

Het doel van deze inventarisatie is een overzicht te maken van alle landschapselementen in het buitengebied van Lingewaard. Deze informatie is van belang om de situatie nu vast te leggen. De ontwikkeling van het landschap te analyseren en plannen voor de toekomst te maken. Het landschap hoort bij onze dagelijkse leefomgeving. Het is de plek waar we ons thuis voelen en vrij kunnen bewegen. Waar we graag recreëren en in verbinding staan met de natuur en de aarde. Veranderingen in het landschap gaan meestal erg langzaam, maar er zijn wel altijd veranderingen.

Natuurlijk, hebben wij wel een vermoeden over hoe veranderingen ons landschap kunnen bepalen, maar we willen het zeker weten en daarom gaan we meten. Want meten is weten!

Binnenkort kunt u groepjes vrijwilligers tegenkomen bij hun meetactiviteiten. De coördinatie van de activiteiten is in handen van Stichting Lingewaard Natuurlijk. Het project wordt begeleid door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, gefinancierd door de gemeente Lingewaard en is afgestemd met de agrarische belangenorganisatie LTO.