“Prachtig we komen zeker nog eens terug!”

Op 1 mei is Kees van der Heijden gestopt als beheerder van het Dijkmagazijn in Bemmel.
Een reden om hem enkele vragen te stellen.


Wat is een Dijkmagazijn?
Dit Dijkmagazijn is gebouwd in 1876. In de Tweede Wereldoorlog kapot geschoten en in 1947 herbouwd. Het was een opslagplaats voor kruiwagens, schoppen en zakken die nodig waren om het hoge water van de Waal tegen te houden. Later waren er andere middelen om het water te keren. Het gebouw raakte in verval, werd in 1995 door het polderdistrict aan de buitenkant opgeknapt en voor het symbolisch bedrag van één gulden aan de gemeente Bemmel overgedragen.

Hoe werd het Dijkmagazijn een Natuurmuseum?
In 1997 vroeg de wethouder mij of ik de natuureducatie voor de scholen wilde gaan verzorgen. Ik zei: “Graag maar onder voorwaarde, dat ik het Dijkmagazijn krijg en dat ik het mag inrichten, zoals ik denk dat het nodig is.” Dat is een deal geworden.
Het Dijkmagazijn werd grondig verbouwd - er was geen licht, water en verwarming – en op 28 april 2001 geopend.

Hoe zou je het Dijkmagazijn willen omschrijven?
Het is zodanig ingericht dat je meer dan 200 dieren en vogels in hun natuurlijke omgeving kunt bekijken en mag aanraken. Verder is er van alles te zien, te horen en te doen over de dieren en vogels en hun omgeving, het rivierenlandschap.
De meest gehoorde opmerking is dan ook: “Prachtig, we komen zeker nog eens terug, want we hebben nog lang niet alles gezien.”

Is het Dijkmagazijn een stichting?
Ja, een onderdeel van een Stichting. Louis Dolmans heeft in 1994, 25 jaar geleden, de Stichting Bemmel Natuurlijk opgericht. In 2002 werd dat na de fusie met Huissen en Gendt: Stichting Lingewaard Natuurlijk.
Hoort de Veldschuur ook bij de stichting?
Ja, in de loop der jaren groeide het Dijkmagazijn uit zijn jasje en werd te klein voor de vele activiteiten. Daarom heeft het bestuur met behulp van vele vrijwilligers de prachtige Veldschuur laten bouwen. De stichting heeft intussen ongeveer 145 vrijwilligers, die in groepen aan veel activiteiten meedoen. Zo zijn er groepen voor educatie, excursies, bijen, bomen knotten, heggen vlechten, schooltuinen, inrichting van natuurlandschappen en organiseren van Boomplantdag.

Waarom bent u gestopt als beheerder?
Wegens mijn leeftijd, thuissituatie en ook omdat ik een enthousiaste opvolger gevonden heb. Claartje Blankenheym neemt het beheer van het Dijkmagazijn over en ook de leerzame en spannende bever-survivaltochten voor kinderen en volwassenen. Zij is een natuurmens, die zich met hart en ziel voor het Dijkmagazijn zal inzetten.

Tenslotte: Hebt u nog een wens?
(Na enig nadenken) Ja, ik wens dat de kiem die begonnen is met de vraag van de wethouder: “Wil jij de natuureducatie voor de scholen gaan verzorgen?” nog verder zal uitgroeien. Want mijn motto is: 'mensen leren met andere ogen te kijken en met andere oren te horen, zodat ze nog meer kunnen genieten van de prachtige natuur in onze omgeving'. Dat geldt voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen.


Dijkmagazijn: Toegang gratis
Openingstijden: april-sept. woensdag, zaterdag, zondag van 13.00 tot 16.00 uur
sept.-april zondag van 13.00 tot 16.00 uur
december gesloten.

 

 

De gaande en komende
beheerder van het Dijkmagazijn.
Door op de foto te klikken verschijnt een grotere afbeelding.