In de Tachtigjarige Oorlog ( 1568 -1648)waren de grote rivieren een belangrijk onderdeel van de verdediging van de Republiek.
Ze vormden een barrière voor Spaanse troepen. Langs de Waal, de Rijn en de IJssel lagen linies van wachtposten die de rivieren bewaakten. Ze zijn verdwenen, maar staan nog bekend als de Mauritstorens.

Stichting Onze Waal zet zich in om op een aantal plaatsen Mauritstorens te bouwen of te verbeelden. Het doel hiervan is om een wezenlijk onderdeel van onze geschiedenis in het landschap te laten zien en beleven. Op zaterdag 16 november is de opening van de Mauritstoren in de Bemmelse polder.

Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft de vrijwilligers van de klusgroep gevraagd om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van deze Mauritstoren. Het team van de klusgroep heeft heel wat uren gewerkt en dit heeft geleid tot een fantastisch resultaat.

Wij zijn erg trots op onze klusgroep.