Verslag struintocht Bemmelse polder op zondag 18 februari 2018 

Natuurgidsen: Gijsbert Peelen en Jos Peters

Blauwe lucht, zon, lekker fris en vrijwel geen wind: Wat wil je nog meer midden in de winter! Het is een uitgelezen dag voor een lange wandeling.

Dat vinden de 7 mensen die deelnemen aan de struintocht ook. Rond 14.00 uur vertrekken we en zien al meteen enkele tekenen van de naderende lente. De hazelaar onder aan de dijk vertoont de nauwelijks zichtbare piepkleine, rode bloempjes, die wijzen op een vrouwelijke plant. Fluitenkruid is zelfs ook al in grote getale boven de grond zichtbaar. Aan de andere kant van de dijk, waar de zon in de middag de helling verwarmt, zijn de rozetten van de wede volop aanwezig. 

Het water in de waard staat hoog. Het ooibos staat onder water en daarom kunnen we het bos niet in. Een smal pad is deels boven de waterspiegel zichtbaar. Het is blijkbaar de enige begaanbare route van de reeën, want het is bezaaid met afdrukken van de hoefjes van deze dieren. We zien hun verse keutels liggen. Deze lijken op konijnenkeutels, maar ze zijn iets langer en hebben een puntje. Omdat we geen natte voeten willen halen en ook omdat we de reeën niet willen opjagen, kiezen we een andere richting. We lopen aan de rand van het ooibos, door de wei naar het deel van het ooibos dat pas gekapt is door K3Delta. De plas zal hier worden uitgebreid; voorlopig ziet het er wat treurig uit. Een veldmuisje (?) glipt voor ons weg als onze schoenen de takken op de grond doen kraken.  

Na het ooibos zoeken we de weides weer op. En weer merken we dat het lente wordt: In de wei die ver van het pad af ligt, hebben kieviten een plek gevonden waar ze later wellicht gaan broeden. Ze worden onrustig van ons; ze vliegen op met hun brede afgeronde vleugels. We lopen tot aan de Waal en gaan dan langzaam terug. In andere weides zijn grote groepen ganzen neergestreken: kolganzen, maar ook  brandganzen laten zich zien. Op de aangrenzende plas zwemmen meerkoeten, kuifeenden en futen. Dan zijn we weer terug bij de dijk. Het was een prachtige middag, waarbij we geluk hadden met het mooie weer. 

Tekst en foto: Jos Peters