Optie 1

“Wij willen de natuur in Lingewaard door mensen laten ontdekken, beleven en respecteren; de biodiversiteit van het rivierenlandschap beschermen en nieuwe bij het gebied passende natuur helpen ontwikkelen”

Dit bereiken wij door ....

  • Educatie
  • Natuurbeleving
  • Natuurbescherming
  • Landschapsontwikkeling

Educatie en Beleving komen op de voorpagina met de foto's al aan bod.

Natuurbescherming en Landschap niet en dat moet hier dus nog worden uitgewerkt.

Optie 1 


A15 Tracébesluit doortrekking

Angerensche en Doornenburgse polder
Bemmelse Waard
Oeverwal Gendtsche polder Gendtsche Polder Huissensche Waarden
Levend Landschap Huissen - Angeren Park Holthuizen Huissen Park Lingezegen
  Beheer  
Knotploeg Bemmel Knotploeg Huissen Heggenvlechtbrigade
Genieten
Educatie Excursies WorskhopsOptie 2

Ontwikkeling
Werkgroep Landschap
Via de werkgroep zijn we betrokken bij.........
A15 Tracébesluit doortrekking Huissensche Waarden
Angerensche en Doornenburgse polder Levend Landschap Huissen - Angeren
Bemmelse Waard Park Holthuizen Huissen
Oeverwal Gendtsche polder
Gendtsche Polder
Park Lingezegen
Landschapsbeheer
Via verschillende activiteiten
Knotgroepen    
Huissen Schoolmoestuinen Bemmel
Moestuinen Huissen
Bemmel Boomfeestdag
Heggenvlechtbrigade Educatie
     

 

in bewerking

 

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Park Holthuizen, Huissen

De nieuwe eigenaar van Park Holthuizen is gestart met de herinrichting van het terrein. 
Het gebied vormt een belangrijke landschappelijke schakel tussen de Huissensche Waarden en park Lingezegen.
Het is ook een groene buffer tussen de stad Arnhem en de kern Huissen van Lingewaard. Onderdeel van het gebied vormen de kolken bij Groot en Klein Holthuizen. SLN is betrokken bij begeleiding en advisering van de groene projecten in het gebied.

Park Lingezegen 

Stichting Lingewaard Natuurlijk is deelnemer van de gebruikersraad van Park Lingezegen.
Voor nieuws en ontwikkelingen van het Park, zie parklingezegen.nl (opent in een nieuw tabblad) 

Foto: Herman Hendriks

Levend Landschap Huissen - Angeren

Het project Levend Landschap Huissen - Angeren stimuleert grotere maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Lingewaard en Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen - Angeren. Bekijk hier de publieksflyer (opent in een nieuw tabblad).

Het project erfbeplanting is een project voor en door bewoners. In 2016 zijn met succes plantprojecten uitgevoerd in Huissen en Angeren. 

Onderdeel van dit project is ook het realiseren van een klompenpad door het gebied Huissen/Angeren en het aanleggen van een hoogstamboomgaard in combinatie met bijenvriendelijk inzaaien. Vrijwilligers proberen dit samen met Landschapsbeheer Gelderland en grondeigenaren te realiseren. De plannen hebben vertraging opgelopen.