Geschiedenis Dijkmagazijn

Het Dijkmagazijn is in 1867 gebouwd. Het diende als opslagplaats van materieel.Wapen Polderdistrict Betuwe
Het werd volgestouwd met kruiwagens, zandzakken en schoppen die nodig waren bij een dreigende doorbraak van de dijk. In de tweede wereldoorlog is het verwoest. In 1947 volgde herbouw, maar daarna hadden de spullen geen functie meer en trad een fase verwaarlozing in.
In 1995 is het Dijkmagazijn in opdracht van de eigenaar – het Polderdistrict – van buiten grondig opgeknapt. Daarna is het gebouw verhuurd aan de gemeente Bemmel, die de kosten van een verbouwing binnen voor haar rekening nam.

Wapen RivierenlandIn 2000 droeg de gemeente het pand over aan de Stichting Bemmel Natuurlijk, nu Stichting Lingewaard Natuurlijk. Samen met de leden van de Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel heeft de Stichting het Dijkmagazijn ingericht als een natuureducatie - en bezoekerscentrum. Op 28 april 2001 is dit geopend.

 Openingstijden Dijkmagazijn